Är Västsahara ett land?

2018-05-18

Western Sahara on a map
Västsahara på kartan.

Sedan 1975 ockuperas större delen av Västsahara av Marocko. Inget land erkänner Marockos rätt till Västsahara, men ockupationen har inte heller lett till stora protester på samma sätt som t ex Rysslands ockupation av Krim har gjort.

En liten del av Västsahara kontrolleras av Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR). De gör anspråk på hela Västsahara. 84 FN-medlemsstater har erkänt dem, men 39 av dessa har senare dragit tillbaka sitt erkännande. SADR är medlemmar i Afrikanska Unionen.

Västsahara är med andra ord inte fullt ut ett land idag. Det finns planer på att hålla en folkomröstning om landets framtid, men man har ännu inte lyckats komma överens om vem som i så fall skulle ha rätt att rösta.-