Övningen "Hur många" i Sebran

Sebran är ett kul och lärorikt program med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn i åldern 4-9 år att lära sig läsa och räkna. Programmet är helt gratis!

Läs mer om Sebran här

I en av tolv övningarna i Sebran kan man öva sig på att räkna enkla föremål. I varje övning visas ett antal figurer. Man ska räkna hur många figurer som visas. Det finns fyra tänkbara svarsalterativ. Välj ett av alternativen. Var det rätt visas en glad gubbe, och nästa tal kommer upp. Var det fel, visas en sur gubbe, och du får en chans att försöka igen.

Hur många?


matte, tal, matematikproblem, barn, skola, skolor, matematik, undervisning, lära, lära sig räkna, plus, gånger, minus, enkel, lätt, lätta tal, räkneövning, räkna, matematik, matematisk, de fura räknesätten, räknesätt