Memory och Ordmemory i Sebran

Sebran är ett kul och lärorikt program med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn i åldern 4-9 år att lära sig läsa och räkna. Programmet är helt gratis!

Läs mer om Sebran här

Två av de tolv övningarna i Sebran är så kallade Memoryspel. Dels finns det ett klassiskt Memory, där du ska para ihop identiska bilder med varandra. När du lyckats hitta alla par spelas en glad melodi. Du kan välja mellan 16, 24 och 36 memorykort.

En annan övning i Sebran, som är bra för barn som håller på att lära sig läsa, är Ordmemory. Här ska man para ihop en bild med motsvarande ord. Du kan välja mellan 12, 18 och 28 kort. En bra läsövning som tränar både läsförmågan och minnet! Du kan välja mellan att använda små eller stora bokstäver i orden (detta ställer du in under "Om Sebran" i huvudmenyn).

Memoryspel
 
Ordmemory


barn, ord memory, ordmemory, lekskola, förskola, daghem, läsinlärning, memory, freeware, shareware, memory spel, spela memory, memoryspel, lära sig läsa, läsövningar, läs övningar