Sebran - Första bokstaven

Sebran är ett kul och lärorikt program med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn i åldern 4-9 år att lära sig siffror och bokstäver. Programmet är helt gratis!

Läs mer om Sebran här

En av de tolv övningarna i Sebran är ett bokstavsövningsspel som kallas "Första bokstaven". Här visas en bild, och alla bokstäverna i ordet utom den första. Fyra alternativ till vad den första bokstaven ska vara visas. Barnet får nu antingen klicka på rätt alternativ, eller trycka på rätt tangent på datorns tangentbord. Är det rätt dyker en glad gubbe upp, är det fel blir det en ledsen gubbe. Man kan väja mellan att använda små eller stora bokstäver i ordet (detta ställer du in under "Om Sebran" i huvudmenyn) .

Första bokstaven


läsövning, skrivövning, öva skriva, barn, skola, öva på att skriva, lära bokstäverna, bokstavsövning, spel, bokstav, bokstavslek, freeware, skrivövningar.