Är Palestina ett land?

2020-12-17

Jeriko, Palestina
En bild från staden Jeriko på Västbanken.

Palestina består av två delar: Västbanken och Gazaremsan. Västbanken är för närvarande till stor del ockuperat av Israel. De icke-ockuperade områdena administreras av Palestinska Myndigheten.

138 av FNs 193 medlemsländer erkänner nu Palestina som stat. Många länder som inte erkänner Palestina erkänner dock organisationen PLO (Palestinska befrielseorganisationen) som representant för det palestinska folket. PLO betraktas även som en slags inofficiell regering.

1974 fick PLO observatörsstatus I FN, på samma sätt som Vatikanstaten.

Palestina får alltså anses vara ett land, som dock inte fullt ut kontrollerar sitt territorium, och inte heller har fullt internationellt erkännande.

Sedan juni 2021 finns Palestina med i standardversionerna av övningarna i Seterra på svenska:

Länder i Mellanösten (inklusive Palestina)
Länder i Asien (inklusive Palestina)-