Hur många världsdelar finns det?

Hur många världsdelar finns det i världen? Det beror faktiskt på var du bor!

Modellen med sju världsdelar


Modellen med sju världsdelar är den man vanligtvis lär ut i Kina, delar av Västeuropa (inklusive Sverige) samt i de flesta engelskspråkiga länder, inklusive USA, Australien och Storbritannien.

Den innehåller följande världsdelar: Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien/Oceanien och Antarktis.


Modellen med sex världsdelar, med Eurasien som en världsdel


Denna modell används vanligen i Ryssland, Östeuropa och Japan.

Den innehåller följande världsdelar: Nordamerika, Sydamerika, Eurasien, Afrika, Australien/Oceanien och Antarktis.


Modellen med sex världsdelar, med Amerika som en världsdel


Denna modell är vanlig i Latinamerika samt i större delen av Europa: Grekland, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och Tyskland.

Den innehåller följande världsdelar: Amerika, Europa, Asien, Afrika, Australien/Oceanien och Antarktis.