Brexit är här!

Den 31 januari 2020 lämnar Storbritannien EU, en process som kommit att kallas "Brexit"

Brexit påverkar inte kartorna i Seterra så mycket, men vi har skapat en ny version av övningen om Europeiska Unionens länder. Under en begränsad tid kommer det att finnas två versioner av den övningen, en med Storbritannien och en utan.

Klicka på länkarna nedan för att komma till övningarna:

>> Europeiska Unionen (EU): länder (före Brexit)
>> Europeiska Unionen (EU): länder (efter Brexit)