Seterra

China: Province Capitals (with Taipei) - Map Quiz Game

 • Ürümqi
 • Nanning
 • Guiyang
 • Chengdu
 • Xi'an
 • Nanjing
 • Shijiazhuang
 • Hong Kong
 • Guangzhou
 • Harbin
 • Lhasa
 • Hangzhou
 • Changchun
 • Wuhan
 • Haikou
 • Macau
 • Shanghai
 • Jinan
 • Yinchuan
 • Hefei
 • Nanchang
 • Zhengzhou
 • Taiyuan
 • Fuzhou
 • Xining
 • Shenyang
 • Hohhot
 • Beijing
 • Tianjin
 • Lanzhou
 • Kunming
 • Changsha
 • Taipei
 • Chongqing
You need an account to play
0% | |

Your high score (Pin)

The game China: Province Capitals (with Taipei) is available in the following 2 languages:

Map Games