ලෝකය: ජී 20 සාමාජික රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ලෝකය: ජී 20 සාමාජික රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ආර්ජන්ටිනාව, ඉතාලිය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, චීනය, ජපානය, ජර්මනිය, තුර්කිය, දකුණු අප්රිකාව, දකුණු කොරියාව, ප්‍රංශය, බ්රසීලය, මෙක්සිකෝව, රුසියාව, සවුදි අරාබිය (19)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out