උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
එක්සත් ජනපදය, එල් සැල්වදෝරය, කැනඩාව, කියුබාව, කොස්ට රිකා, ග්වාතමාලාව, ජැමෙයිකාව, ඩොමිනිකානු ජනරජය, නිකරගුවාව, පැනමාව, බෙලීස්, මෙක්සිකෝව, හයිටි, හොන්ඩුරාස් (14)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් is available in the following 46 languages:
af am ar bg ca cs da de el en es et fa fi fr ga he hi hr hu id is it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv ta th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 1 times yesterday.

යුරෝපය
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය