අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඉන්දුනීසියාව, කාම්බෝජය, තායිලන්තය, නැගෙනහිර ටිමෝරය, පිලිපීනය, බෲනායී, මැලේසියාව, මියන්මාරය, ලාඕසය, වියට්නාමය, සිංගප්පූරුව. (11)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි is available in the following 36 languages:
af am ar bg ca cs da de en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sr sv ta th uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

අග්නිදිග ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය