Seterra
GeoGuessr

เอเชีย: เมืองหลวง - Quiz z mapą

 • กรุงอิสลามาบัด
 • กรุงเตหะราน
 • กรุงเทพมหานคร
 • กรุงแบกแดด
 • กัวลาลัมเปอร์
 • กาฐมาณฑุ
 • คาบูล
 • คูเวต
 • จาการ์ตา
 • ดามัสกัส
 • ดิลี
 • ดูชานเบ
 • ทบิลิซี
 • ทาชเคนต์
 • ทิมพู
 • ธากา
 • นิวเดลี
 • บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
 • บากู
 • บิชเคก
 • ปักกิ่ง
 • พนมเปญ
 • มะนิลา
 • มัสกัต
 • มานามา
 • มาเล่
 • ริยาด
 • ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต
 • สิงคโปร์
 • อังการา
 • อัมมาน
 • อัสตานา
 • อาชกาบัต
 • อาบูดาบี
 • อูลานบาตาร์
 • ฮานอย
 • เนปีดอ
 • เบรุต
 • เปียงยาง
 • เยรูซาเล็ม
 • เยเรวาน
 • เวียงจันทน์
 • เสนา
 • โซล
 • โดฮา
 • โตเกียว
 • ไทเป
Potrzebujesz konta, aby zagrać
0/00%

Twój wysoki wynik (Pinezka)

Zaloguj się, aby zapisać swoje wyniki.

Gra jest dostępna w następujących językach 21