โลก: ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) - เกมภูมิศาสตร์

โลก: ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) - เกมแบบทดสอบแผนที่

Flag
เกาหลีใต้, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เม็กซิโก, เยอรมัน, เอสโตเนีย, แคนาดา, โคลอมเบีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, กรีซ, คอสตาริกา, ชิลี, ญี่ปุ่น, ตุรกี, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, สเปน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน, สหรัฐ, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, อิสราเอล, ฮังการี (38)  Create custom quiz

100 % Flag in out