ยุโรป: ธง (ยาก): เซเทอร์รา เป็นเกมฟรีสำหรับทดสอบความรู้แผนที่ ซึ่งจะให้ความรู้คุณเกี่ยวกับประเทศ เมือง และสภาพภูมิศาสตร์ของที่ต่างๆในโลก

ยุโรป: ธง (ยาก) - เกมแบบทดสอบแผนที่

เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เบลารุส, เยอรมัน, เอสโตเนีย, แอลเบเนีย, โคโซโว, โครเอเชีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โมนาโก, โรมาเนีย, ไซปรัส, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, กรีซ, ซานมาริโน, นครรัฐวาติกัน, นสไตน์, นอร์เวย์, บอสเนียและเฮอร์เซโก, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอนเตเนโก, มอลโดวา, มอลตา, มาซิโดเนีย, ยูเครน, รัสเซีย, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, สเปน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย, อันดอร์รา, อิตาลี, ฮังการี. (46)   Create custom quiz
     

 
   
The game ยุโรป: ธง (ยาก) is available in the following 35 languages:
af am ar bg cs da de el en et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sv ta th tr uk zh

This game in Thai (ไทย) was played 5 times yesterday.

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
เอเชีย
โอเชียเนีย
โลก

ยุโรป: ธง (ยาก) - เกมแบบทดสอบแผนที่ เซเทอร์รา เป็นเกมความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆกว่า 200 แบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ธงชาติ และเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย โดยใช้แบบฝึกหัดเค้าโครงแผนที่ เซเทอร์ราเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ได้รับการแปลกว่า 37 ภาษา และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกKeywords: ภูมิศาสตร์, เกม, แบบทดสอบ, แผนที่เปล่า, เกมด้านภูมิศาสตร์, เกมด้านการศึกษา