புவியியல் விளையாட்டு

செட்ரா ஆன்லைன்

ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்


In Tamil (தமிழ்), 3 games were played yesterday.-
Plan International Corporate Partner 2021
As a Corporate Partner, Seterra Geography supports Plan International / Plan Sverige, advancing children�s rights in more than 70 countries.