உலகம்: கண்டங்கள் - புவியியல் விளையாட்டு

உலகம்: கண்டங்கள் - வரைபட வினாடி வினா விளையாட்டு

Flag
அண்டார்டிகா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா, தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா (7)  தனிப்பயன் வினாடி வினாவை உருவாக்கவும்

100 % Flag in out

விளையாட்டு முறை
    விமர்சனம்  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game உலகம்: கண்டங்கள் is available in the following 33 languages:
af am ar ca cs da de el en es fa fi fr he hi hu is ja ko lt lv nb nl pl ro ru si sk sl sv ta th uk

This game in Tamil (தமிழ்) was played 1 times yesterday.

ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்: கண்டங்கள் - வரைபட வினாடி வினா விளையாட்டு
முக்கிய வார்த்தைகள்: புவியியல், விளையாட்டுகள், வினாடி வினா விளையாட்டு, வெற்று வரைபடங்கள், புவி விளையாட்டுக்கள், கல்வி விளையாட்டுகள், மனப்பாடம், நினைவகம்