தெற்காசியா: கொடிகள்: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

தெற்காசியா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

இந்தியா, இலங்கை, நேபாளம், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், பூட்டான், மாலத்தீவுகள். (7)   தனிப்பயன் வினாடி வினாவை உருவாக்கவும்
     

விளையாட்டு முறை
   
The game தெற்காசியா: கொடிகள் is available in the following 35 languages:
af am ar bg cs da de en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sr sv ta th uk zh

This game in Tamil (தமிழ்) was played 0 times yesterday.

ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஓசியானியா

உலகம்
தெற்காசியா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு ---முக்கிய வார்த்தைகள்: புவியியல், விளையாட்டுகள், வினாடி வினா விளையாட்டு, வெற்று வரைபடங்கள், புவி விளையாட்டுக்கள், கல்வி விளையாட்டுகள், மனப்பாடம், நினைவகம்