தென் அமெரிக்கா: கொடிகள்: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு

அர்ஜென்டினா, ஈக்வடார், உருகுவே, கயானா, கொலம்பியா, சிலி, சுரினேம், பராகுவே, பிரேசில், பெரு, பொலிவியா, வெனிசுலா. (12)   தனிப்பயன் வினாடி வினாவை உருவாக்கவும்
     

விளையாட்டு முறை
   
The game தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் is available in the following 46 languages:

This game in Tamil (தமிழ்) was played 0 times yesterday.

ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்
தென் அமெரிக்கா: கொடிகள் - கொடி வினாடி வினா விளையாட்டு ---முக்கிய வார்த்தைகள்: புவியியல், விளையாட்டுகள், வினாடி வினா விளையாட்டு, வெற்று வரைபடங்கள், புவி விளையாட்டுக்கள், கல்வி விளையாட்டுகள், மனப்பாடம், நினைவகம்