Länder med två eller flera huvudstäder

2018-05-17


Nederländernas huvudstad är Amsterdam, men regeringen och generalstaterna har säte i Haag.

De flesta länder i världen har en enda huvudstad. Exempel på sådana platser är Washington, Paris och Tokyo. Mycket ofta är dessa städer också den största i landet. Det finns dock några länder som har två eller flera huvudstäder. Anledningarna till att ett land har flera huvudstäder kan vara historiska eller sprida ut statliga funktioner i landet.

Bolivia

Det mest kända exemplet på ett land med två huvudstäder är Bolivia. La Paz och Sucre är två städer som har kommit överens om att dela upp de olika delarna av regeringen mellan dem. Denna uppdelning går tillbaka till slutet av 1800-talet, när rivaliserande politiska fraktioner hade olika idéer om hur landet skulle styras.

Nederländerna

Nederländerna är ett annat land som i praktiken har två huvudstäder. Enligt konstitutionen är Amsterdam huvudstaden, men parlamentet och den nederländska regeringen har varit i Haag i hundratals år. Haag är också huvudkontoret för många viktiga internationella statliga myndigheter, som Internationella brottmålsdomstolen.

Sydafrika

Sydafrika tar det hela ett steg längre genom att ha tre officiella huvudstäder: Kapstaden, Bloemfontein och Pretoria. Istället för att koncentrera alla delar av regeringen i en stad, är den administativa delen av regeringen i Pretoria, den rättsliga delen ligger i Bloemfontein, och den lagstiftande, eller legistativa, delen är i Kapstaden. Denna uppdelning görs delvis för att uppnå rättvisa mellan de olika etniska grupperna som fördelas över hela landet.

Elfenbenskusten och Benin

Den officiella huvudstaden i Elfenbenskusten är Yamoussoukro, men i praktiken sitter regeringen i Abidjan. Att ha ett så kallat "de facto" säte för regeringen betyder att staden inte är huvudstaden officiellt, men utför alla funktioner som en regering normalt gör. Samma situation finns i det västafrikanska landet Benin, som har en officiell huvudstad i Porto-Novo och en de facto huvudstad i Cotonou. I båda fallen fungerar den största staden som den egentliga huvudstaden.

Chile

Den officiella huvudstaden i Chile är Santiago, som också är den största staden. De lagstiftande funktionerna flyttades dock till Valparaiso 1990, och finns fortfarande där.

Georgia

Tbilisi är Georgiens officiella huvudstad och där den verkställande regeringen är bosatt. Medan presidenten och kabinettet finns i Tiblisi, som även är landets största stad, är Kutasi landets lagstiftande huvudstad. I Georgien skipas alltså lagarna i en del av landet, men de verkställande funktionerna utförs i en annan.

Malaysia

Den officiella huvudstaden i Malaysia är Kuala Lumpur. Eftersom det började bli för trångt i huvdstaden beslutade regeringen emellertid att planera en ny stad som kunde hantera vissa av landets administrativa funktioner. År 1999 flyttade regeringen och domstolen till staden Putrajaya.

Sydkorea

Sydkorea antog en modell med två huvudstäder så sent som 2012. Seoul har länge varit den officiella huvudstaden och landets ekonomiska och kulturella centrum, men Sejong City är nu den administrativa huvudstaden där många av regeringens viktigaste myndigheter ligger. Motiveringen var att sprida makt och ekonomisk dominans utanför huvudstadsregionen

Sri Lanka

Sri Lankas kända huvudstad är Colombo, men under de senaste fyra decennierna har den lagstiftande församlingen funnits i en närbelägen förort som heter Sri Jayawardenepura Kotte. Som ofta är fallet i länder med en dominerande stad, gjordes flytten för att lindra trängseln i Colombo.

Swaziland (eller eSwatini)

Till skillnad från några av de länder som nyligen har antagit ett tvåstadssystem har Swaziland alltid haft två huvudstäder. Lobamba är där eliten bor och anses vara den traditionella platsen för makt i landet. Det är också där parlamentet sammankallas. Mbabne är dock den administrativa huvudstaden där övriga myndigheter finns.

Tanzania

Dar es Salaam är den historiska huvudstaden och största staden i Tanzania. Staden Dodoma ligger dock i ett mer centralt läge i förhållande till resten av landet. Därför flyttade regeringen 1973 huvudstaden till Dodoma, även om många av myndigheterna och de utländska ambassaderna i Tanzania fortfarande är kvar i Dar es Salaam.-