Är Taiwan ett land?

2018-05-17

Taipei
Taipei, huvudstad i Taiwan.

Taiwans politiska status är kontroversiell. Det fungerar i praktiken helt som ett eget land sedan 1949, men Kina gör fortfarande anspråk på territoriet och anser att Taiwan är en av Kinas provinser.

Taiwan (eller Republiken Kina, som är dess officiella namn) är inte medlem i FN. Tidigare var Taiwan med i FNs säkerhetsråd, men 1971 fick Folkrepubliken Kina den platsen i stället. Numera är landet ganska isolerat rent diplomatiskt, men det har ändå en blomstrande ekonomi.

Endast ett fåtal länder erkänner Taiwan och har en riktig ambassad i Taipei. År 2018 erkände 18 av FNs 193 medlemsstater Taiwan. Många länder har dock handelsbeskickningar och kulturhus som fungerar som de facto-ambassader.

Taiwan gör, utöver det territorium de nu kontrollerar, även anspråk på det kinesiska fastlandet som sedan år 1949 kontrolleras av Folkrepubliken Kina. Både Folkrepubliken Kina och Taiwan anser alltså att de är det "riktiga" Kina. Det land som vill ha politiska relationer med Taiwan förlorar sålunda samtidigt sina relationer med Folkrepubliken Kina.

-