Seterra blir en del av GeoGuessr

GeoGuessr är ett spel där du får upptäcka världen och testa din förmåga att lista ut var du befinner dig.

Som en del av resan mot vår vision att få alla att upptäcka hur roligt det är att utforska världen, så har nu Seterra blivit en del av GeoGuessr.GeoGuessr kommer att fortsätta att utveckla och förbättra Seterra. I ett första skede kommer Seterra att fungera precis som tidigare, men på sikt avser vi att lansera ett flertal förbättringar och nya fantastiska geografispel, övningar och quizzes.

Upptäck världen på www.geoguessr.com och www.seterra.com