Sebran - Välj rätt bild

Sebran är ett kul och lärorikt program med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn i åldern 4-9 år att lära sig siffror och bokstäver. Programmet är helt gratis!

Läs mer om Sebran här

En av de tolv övningarna i Sebran är en läsövning som kallas "Välj rätt bild". I detta spel visas ett ord, tillsammans med fyra olika bilder. Barnet ska nu klicka på den bild som föreställer ordet. Är det rätt bild dyker en glad gubbe upp, är det fel blir det en ledsen gubbe. Man kan väja mellan att använda små eller stora bokstäver i ordet (detta ställer du in under "Om Sebran" i huvudmenyn) .

Ett kul och lekfullt sätt för barn att öva sig på att läsa!

Välj rätt bild, läsövning


läsövning, skrivövning, öva läsa, barn, skola, öva på att läsa, lära sig bokstäverna, bokstavsövning, spel, bokstav, bokstavslek, freeware, läsövningar.