Justering av kartorna avseende Palestina

Hittills har vi inte som standard inkluderat Palestina i t ex övningar som avser länder Asien, eftersom majoriteten av besökarna på Seterra-sajten bor i länder som inte erkänner Palestina som självständig stat. Man har dock enkelt kunnat lägga till Palestina genom att skapa en anpassad övning.

Nu har vi dock gjort en justering och skapat speciella övningar där Palestina ingår som standard för svenska, eftersom ju Sverige erkänner Palestina. Vi kommer framöver att göra samma sak för andra språk där de flesta besökare bor i länder som erkänner Palestina, som t ex ryska, polska, ukrainska och många fler.

Om du inte vill att Palestina ska vara med i en övning går det förstås bra att välja bort det genom att skapa en anpassad övning.

De geografispel som påverkas och nu innehåller Palestina som standard på svenska är:

Asien: länder
Mellanöstern: länder
Mellanöstern och Nordafrika: länder
Asien: flaggor
Mellanöstern: flaggor
Länder som erkänner Palestina markerade i grönt (juni 2021). Källa: Wikipedia (By Night w, CC BY-SA 3.0)