Heter det Belarus eller Vitryssland?

2020-09-03


Mir Slott i Vitryssand / Belarus

Belarus flag Den svenska regeringen beslutade i november 2019 att från och med nu att använda namnet Belarus i stället för Vitryssland i den officiella kommunikationen. Från och med september 2020 används namnet Belarus även i Seterra, eftersom vi ser att det är det namnet som numera används i medier.

"Det är ett erkännande av det belarusiska civilsamhället och folket som länge velat framhäva sitt lands nationella identitet och suveränitet", skriver utrikesminieter Ann Linde Linde i en debattartikel.

"Rus" i Belarus syftar inte på Ryssland, som man kanske kan tro. Det är istället en benämning på områden i Östeuropa som under medeltiden befolkades av slaviska folk.

>