Nyligen ändrade flaggor

15 maj 2018

Flags

> Spela en flaggövning med nyligen ändrade nationsflaggor

Nationsflaggor är starkt förknippade med ett lands identitet. Vissa flaggor, som Danmark och Österrikes, har varit oförändrade i över 700 år, men det finns andra länder som nyligen bytt ut sina flaggor av olika anledningar. I vissa fall är ändringarna små, som t ex när USA lade till stjärnor för att representera de nya delstaterna i slutet av 50-talet. Andra designas om från grunden, så att den nya flaggan har lite eller inget gemensamt med den tidigare. Här följer några exempel på länder som nyligen ändrat sina flaggor.

Mauretanien (2017)

Så sent som 2017 förändrade Mauretanien, ett land i nordvästra Afrika, sin flagga. Den tidigare designen var grön med en halvmåne och stjärna i guld som representerade islam. 2017 lade landet till röda ränder högst upp och längst ner för att representera de uppoffringar som landet fått utstå för att försvara sitt territorium.

Myanmar (2010)

Myanmar, som tidigare hette Burma, antog en ny flagga 2010 efter att landet ändrade sitt officiella namn. Den nya flaggan har tre horisontella ränder i färgerna gult, grönt och rött, och med en femuddig vit stjärna i mitten. Den nya designen innebar en stor förändring från den tidigare, som var röd med en blå fyrkant i övre vänstra hörnet.

Venezuela (2006)

Venezuelas nuvarande flagga är tre horisontella ränder i färgerna gult, blått och rött. På den mellersta randen finns åtta vita stjärnor i en halvcirkel. Den förra flaggan, som hade använts sedan 1954, var nästan identisk, förutom att det var sju stjärnor i stället för åtta. Tillägget av den åttonde stjärnan sades representera Guyanaprovinsen, som var en av provinserna i Venezuela då det först bildades.

Rwanda (2001)

2001 antog Rwanda en ny flagga i hopp om att forma en ny framtid. Den förra flaggan, som var tre vertikala ränder med ett R i mitten, hade blivit sammankopplad med folkmordet 1994. Förhoppningen är att de nya flaggan ska ge folket ny framtidstro.

Nordmakedonien (1995)

Nordmakedonien var en del av Jugoslavien fram till 1991, då det blev ett självständigt land. 1991 var flaggan röd med en gul verginasol i mitten, vilket är en symbol som sammankopplas med det uråldriga kungariket Makedonien. Grekland hade dock invändningar mot flaggan, och Nordmakedonien gick med på att ändra den till den nuvarande designen 1995.

Sydafrika (1994)

Apartheid avskaffades i Sydafrika 1994, och en ny era av demokrati började. Den gamla flaggan, som använts sedan 1928, symboliserade den europeriska kolonialmakten och ansågs inte längre vara lämplig. Den nya flaggan avsågs återspegla det nya multietniska samhälle som Sydafrika ville bli.-