Skapa anpassad övning

Finland: städer

Kryssa för de platser du vill inkludera i din anpassade övning. Du måste välja minst tre platser.

Notera att anpassade övningar som ingen spelat på minst 30 dagar kommer att raderas. För att försäkra dig om att dina anpassade övningar inte raderas, bli Seterra-supporter.

Markera alla | Avmarkera alla
Egna punkter X Y


Rubrik *BeskrivningStandardspelläge:  Kryssa i rutan för att ge den anpassade övningen en publik topplista. Topplistan kan även användas av användare som inte är inloggade, men de kan endast ange användarnamn som är högst tolv tecken långa.


Kryssa i rutan för att anonymisera namnen på topplistan, så att användarna inte kan se vem som fått vilket resultat. Du kommer fortfarande att själv kunna se resultaten i klartext under My Custom Quizzes.