Skapa anpassad övning

Energipyramiden

Kryssa för de frågor du vill inkludera i din anpassade övning. Du måste välja minst tre platser.

Notera att anpassade övningar som ingen spelat på minst 30 dagar kommer att raderas. För att försäkra dig om att dina anpassade övningar inte raderas, bli en Seterra-supporter på Patreon.com.






Egna punkter X Y


Rubrik *



Beskrivning



Standardspelläge: