Bota: Flamurët: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

Bota: Flamurët - Lojë Gjeografi

Afrika e Jugut, Australia, Brazili, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, India, Italia, Japonia, Kanada, Kina, Meksika, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja, Tajlanda. (16)   Create custom quiz
     

 
   
The game Bota: Flamurët is available in the following 44 languages:

This game in Albanian (Shqip) was played 3 times yesterday.

Evropa
Amerika e Veriut
Amerika e Jugut
Afrika
Azia
Australiazia
Bota: Flamurët - Lojë Gjeografi ---Keywords: lojë edukative, Kuiz Gjeografi, lojë online, programm õppimiseks