කැරිබියන්: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

කැරිබියන්: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා, කියුබාව, ග්‍රෙනාඩා, ජැමෙයිකාව, ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ, ඩොමිනිකා, ඩොමිනිකානු ජනරජය, බහමාස්, බාබඩෝස්, ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස්, ශාන්ත ලුසියා, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, හයිටි (13)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game කැරිබියන්: රටවල් is available in the following 21 languages:
bg cs da de el en es et fi fr he it lt nb nl pl pt ro ru si sv

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

කැරිබියන්: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය