අප්‍රිකාව: නගර - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

අප්‍රිකාව: නගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අඩිස් අබාබා, අබිඩ්ජන්, ඇක්රා, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාව, ඇල්ජියර්ස්, ඉබාදාන්, කම්පාලා, කයිරෝ, කැනෝ, කැසබ්ලැන්කා, කිංෂාසා, කේප් ටවුන්, ජොහැන්නස්බර්ග්, ටි‍්‍රපොලි, ඩකාර්, ඩර්බන්, ඩාර් එස් සලාම්, නයිරෝබි, නියාමි, ප්‍රිටෝරියා, මොගඩිෂු, ලාගෝස්, ලුආන්ඩා, හරාරේ (24)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game අප්‍රිකාව: නගර is available in the following 26 languages:
af am ar bg cs da de el en es fi fr hi hu it ja ko nb nl pl ro ru si sv uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

අප්‍රිකාව: නගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය