දකුණු ආසියාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

දකුණු ආසියාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඇෆ්ගනිස්ථානය, ඉන්දියාව, නේපාලය, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, භූතානය, මාලදිවයින, ශ්‍රී ලංකාව (8)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game දකුණු ආසියාව: රටවල් is available in the following 35 languages:
af am ar bg ca cs da de el en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt nb nl pl pt ro ru si sl sr sv th uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු ආසියාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය