ඉන්දියාව: නගර - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ඉන්දියාව: නගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අහමදාබාද්, කොල්කටා, චෙන්නායි (මදුරාසි), ජයපූර්, තිරුවානපුරම්, දිල්ලිය, පට්නා, බැංගලෝර්, බෝපාල්, මුම්බායි, ලක්නව්, සූරත්, හයිද්‍රාබාද් (13)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ඉන්දියාව: නගර is available in the following 19 languages:
ar da de en es fi fr hi it ja nb pl ro ru si sv th uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ඉන්දියාව: නගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය