බටහිර යුරෝපය: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

බටහිර යුරෝපය: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඔස්ට්‍රියාව, ජර්මනිය, නෙදර්ලන්තය, ප්‍රංශය, බෙල්ජියම, මොනාකෝ, ලක්සම්බර්ග්, ලිච්ටෙන්ස්ටයින්, ස්විට්සර්ලන්තය (9)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game බටහිර යුරෝපය: රටවල් is available in the following 36 languages:
af am ar bg cs da de el en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sv th tr uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

බටහිර යුරෝපය: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය