දකුණු ඇමරිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

දකුණු ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ආර්ජන්ටිනාව, ඉක්වදෝරය, උරුගුවේ, කොලොම්බියාව, ගයනා, චිලී, පැරගුවේ, පේරු, ප්‍රංශ ගයනාව, බොලිවියාව, බ්රසීලය, වෙනිසියුලාව, සුරිනේම් (13)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game දකුණු ඇමරිකාව: රටවල් is available in the following 46 languages:
af am ar bg ca cs da de el en es et fa fi fr ga he hi hr hu id is it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv ta th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය