උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

එක්සත් ජනපදය, එල් සැල්වදෝරය, කැනඩාව, කියුබාව, කොස්ට රිකා, ග්වාතමාලාව, ජැමෙයිකාව, ඩොමිනිකානු ජනරජය, නිකරගුවාව, පැනමාව, බෙලීස්, මෙක්සිකෝව, හයිටි, හොන්ඩුරාස්. (14)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: කොඩි is available in the following 45 languages:
am ar bg ca cs da de el en es et fa fi fr ga he hi hr hu id is it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv ta th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය