خاورمیانه و شمال آفریقا: کشورها - بازی‌‌های جغرافیایی

خاورمیانه و شمال آفریقا: کشورها - بازی‌های آزمون نقشه

Flag
اردن, اسرائیل, الجزایر, امارات متحدهٔ عربی, ایران, بحرین, ترکیه, تونس, سوریه, عراق, عربستان سعودی, عمان, فلسطین, قبرس, قطر, کویت, لبنان, لیبی, مراکش, مصر, یمن (21)  ایجاد آزمون شخصی

100 % Flag in out

حالت بازی
    بررسی  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game خاورمیانه و شمال آفریقا: کشورها is available in the following 21 languages:
af am ar bg cs et fa hi hu ja ko lt lv pl ro ru sr sv tr uk zh

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

اروپا
آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
اقیانوسیه
جهان

خاورمیانه و شمال آفریقا: کشورها - بازی‌های آزمون نقشه
واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه