جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها (نسخهٔ کارتون) - بازی‌‌های جغرافیایی

جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها (نسخهٔ کارتون) - بازی‌های آزمون نقشه

Flag
اروپا, استرالیا, آسیا, آفریقا, اقیانوس آرام, اقیانوس اطلس, اقیانوس منجمد جنوبی, اقیانوس منجمد شمالی, اقیانوس هند, آمریکای جنوبی, آمریکای شمالی, جنوبگان (12)  ایجاد آزمون شخصی

100 % Flag in out