آمریکای مرکزی: پایتخت‌ها - بازی‌‌های جغرافیایی

آمریکای مرکزی: پایتخت‌ها - بازی‌های آزمون نقشه

Flag
بلموپان, پاناما, تگوسیگالپا, سان خوزه, سان سالوادور, گواتمالا, ماناگوئه (7)  ایجاد آزمون شخصی

100 % Flag in out

حالت بازی
    بررسی  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game آمریکای مرکزی: پایتخت‌ها is available in the following 26 languages:
af ar bg cs da de en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt nb nl pl ro ru sv uk

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

اروپا
آمریکای جنوبی
آفریقا
آسیا
اقیانوسیه
جهان

آمریکای مرکزی: پایتخت‌ها - بازی‌های آزمون نقشه
واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه