جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها - بازی‌‌های جغرافیایی

جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها - بازی‌های آزمون نقشه

Flag
اروپا, استرالیا, آسیا, آفریقا, اقیانوس آرام, اقیانوس اطلس, اقیانوس منجمد جنوبی, اقیانوس منجمد شمالی, اقیانوس هند, آمریکای جنوبی, آمریکای شمالی, جنوبگان (12)  ایجاد آزمون شخصی

100 % Flag in out

حالت بازی
    بررسی  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها is available in the following 37 languages:
af am ar bg cs da de el en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sv ta th tr uk zh

This game in Persian (فارسی) was played 1 times yesterday.

اروپا
آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
آسیا
اقیانوسیه

جهان: قاره‌ها و اقیانوس‌ها - بازی‌های آزمون نقشه
واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه