منظومهٔ شمسی: سیاره‌ها - بازی‌‌های جغرافیایی

منظومهٔ شمسی: سیاره‌ها - بازی‌های آزمون نقشه

Flag
اورانوس, زحل, زمین, زهره, عطارد, مریخ, مشتری, نپتون (8)  ایجاد آزمون شخصی

100 % Flag in out

حالت بازی
    بررسی  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game منظومهٔ شمسی: سیاره‌ها is available in the following 38 languages:
af am ar bg ca cs da de en es et fa fi fr he hi hu is it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sv ta th tr uk zh

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

اروپا
آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
آسیا
اقیانوسیه

منظومهٔ شمسی: سیاره‌ها - بازی‌های آزمون نقشه
واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه