جنوب آسیا: کشورها: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

جنوب آسیا: کشورها - بازی‌های آزمون پرچم

بنگلادش, بوتان, پاکستان, سری‌لانکا, مالدیو, نپال, هند. (7)   ایجاد آزمون شخصی
     

حالت بازی
   
The game جنوب آسیا: کشورها is available in the following 35 languages:

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

اروپا
آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
اقیانوسیه
جهان
جنوب آسیا: کشورها - بازی‌های آزمون پرچم ---واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه