جنوب‌شرق آسیا: کشورها: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

جنوب‌شرق آسیا: کشورها - بازی‌های آزمون پرچم

اندونزی, برونئی, تایلند, تیمور شرقی, سنگاپور, فیلیپین, کامبوج, لائوس, مالزی, میانمار, ویتنام. (11)   ایجاد آزمون شخصی
     

حالت بازی
   
The game جنوب‌شرق آسیا: کشورها is available in the following 36 languages:

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

اروپا
آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
اقیانوسیه
جهان
جنوب‌شرق آسیا: کشورها - بازی‌های آزمون پرچم ---واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه