اروپای غربی: پرچم‌ها: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

اروپای غربی: پرچم‌ها - بازی‌های آزمون پرچم

اتریش, اسپانیا, آلمان, ایتالیا, ایرلند, ایسلند, بریتانیا, بلژیک, پرتغال, دانمارک, سوئد, سوئیس, فرانسه, فنلاند, نروژ, هلند. (16)   ایجاد آزمون شخصی
     

حالت بازی
   
The game اروپای غربی: پرچم‌ها is available in the following 45 languages:

This game in Persian (فارسی) was played 0 times yesterday.

آمریکای شمالی و مرکزی
آمریکای جنوبی
آفریقا
آسیا
اقیانوسیه
جهان
اروپای غربی: پرچم‌ها - بازی‌های آزمون پرچم ---واژه‌های کلیدی: جغرافیا، بازی‌ها، بازی آزمون، نقشه‌های خالی، بازی‌های جغرافیایی، بازی‌های آموزشی، تقویت حافظه، حافظه