ایجاد آزمون شخصی

جهان: پرچم‌ها (نسخهٔ دشوار)

لطفاً مکان‌هایی که می‌خواهید در ‌آزمون شخصی‌تان قرار دهید را بررسی کنید. حداقل باید سه مکان را انتخاب کنید.
انتخاب همه | لغو انتخاب همه

موارد مشخص شده با ستاره (*) موارد اضافی هستند که در نسخهٔ پیش‌فرض آزمون گنجانده نشده‌اند.

عنوان آزمون *

 
توضیحات آزمون


Custom