በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ አጭር ፈተና አዘጋጅ

ኢትዮጵያ፡ የክልል ከተማዎች እና ቻርተር የተደረጉ ከተማዎች

በልዩ ሁኔታ ለተዘጋጀው አጭር ፈተና እባክዎ ቦታዎችን ይምረጡ። ቢያንስ ሶስት ቦታዎች መምረጥ ይኖርብዎታል።ሁሉንም ይምረጡ | ሁሉንም የተመረጡን አትምረጥ
Custom locations X Y


የአጭር ፈተና ርእስ *የአጭር ፈተና ማብራሪያ