Seterra
GeoGuessr

Europa 1939 (marzec-wrzesień) - Quiz z mapą

 • Albania
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechsłowacja
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Jugosławia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Wielka Brytania
 • Wolne Miasto Gdańsk
 • Węgry
 • Włochy
 • Związek Radziecki
 • Łotwa
Potrzebujesz konta, aby zagrać
0/00%

(The European micro states, such as Vatican City State, Andorra etc, are not included in this quiz.)This map quiz takes you back to 1939 and challenges you to identify Europe's pre-WWII borders. After years of tense international expansion by Fascist Italy and Nazi Germany, the German invasion of Poland in September 1939 sparked the Second World War, the most destructive conflict in human history. This map shows you the European nations just before the start of WWII. Brush up on your history and use this map quiz to gain geographic insights into Europe during this tumultuous era.The map is a derivative work of Blank map of Europe, by Alphathon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Twój wysoki wynik (Pinezka)

Gra jest dostępna w następujących językach 15

Gry na mapach